Als het over de werkdruk in het onderwijs gaat ligt de nadruk vooral op werktijdverdeling, lerarentekort, administratieve taken, ziekteverzuim, invoering passend onderwijs, vergaderingen enzovoorts. Maar hoe zit het met het stroomlijnen van de informatievoorziening?
Waar minder aandacht voor is en misschien veel meer invloed heeft dan beseft wordt is het contact met de ouders. Daar kunnen veel scholen winst behalen!

De haal- en brengmomenten zijn stressvol in het (primaire) onderwijs. Voor leraren, maar ook voor kinderen en ouders. Als de broodtrommels, het fruit en de tasjes klaar zijn en ieder zich haastig naar school begeeft komt alles daar als een mierenhoop samen in het klaslokaal. Waar de juf of meester eerst het eigen ochtendritueel heeft gehad, gevolgd door het koffiemoment met collega’s, begint de hectiek meteen. Vroegelingen druppelen binnen en opeens is de klas vol. Het ‘stoplicht’ werkt goed in de les, maar tijdens deze haal- en brengmomenten kun je overvraagd en overprikkeld raken.

Help, stroop voor de vliegen!
Ogen en oren tekort om de volledige aandacht ergens op te richten. Kinderen die aan je trekken om iets te vertellen. Je moet ingrijpen aan een tafel en tegelijkertijd een kind begeleiden dat z’n werkje niet kan vinden. Ouders die met elkaar gaan beppen terwijl je liever de rust in de klas bewaard. En gestreste ouders die door moeten naar hun werk en in de haast dingen omver stoten.
En dan staat er nog een rij ouders voor je neus om iets te vragen. Ze stormen op je af of lopen achter je aan. Ligt het aan je parfum, aan de stroop op je lichaam of heeft het met beleving en behoeften te maken?   

Uit onderzoek van CNV Onderwijs (juni 2013) over de werkdruk blijkt dat leerkrachten (72,5%) het belangrijk vinden tijd de besteden aan oudercontacten. Slechts 3,2% denkt dat er gesneden kan worden in het oudercontact. 52,1% van de leerkracht-respondenten geeft aan dat de lesgebonden taken (zoals oudercontact, lesvoorbereiding, handelingsplannen) de werkdruk met name veroorzaakt. 42,9% geeft aan dat niet-lesgebonden taken (o.a. musical, schoolreis, feestjes) de werkdruk veroorzaken.
Als leerkracht zul je herkennen dat alle contactmomenten over zowel lesgebonden als niet-lesgebonden taken veel aandacht vragen. 

Het is een samenspel
Hoe verloopt het contact met ouders? Is de communicatie gestroomlijnd en helder?
Voor leraren is het reilen en zeilen in het onderwijs vanzelfsprekend. “Dingen gaan al jaren zo”. Een vast patroon, maar voor ouders is dat het niet. Zeker niet in het eerste jaar dat kinderen naar school gaan. Alles is nieuw en het ‘schoolsysteem’ is onbekend. Leraren weten dat de overgang naar school groot is. Maar spelen de scholen daar voldoende op in? In de praktijk lijkt dat soms niet zo te zijn. En dat is jammer, want het kan op dat gebied de werkdruk voor leraren juist verlagen! 

Waarom stellen ouders vragen? 

– Ze hebben niet alle informatie die ze nodig hebben.
– De beschikbare informatie is te algemeen en niet gericht op de praktische kanten bezien vanuit de ouders. Opgesteld vanuit het ‘schoolsysteem’ of met enkel het onderwijs als referentiekader.
– Er is verbazing, onzekerheid of onwetendheid over hoe een en ander verloopt.
– Er is geen overzicht meer in de veelvoud aan activiteiten, regels en schoolgewoonten waardoor ouders behoeften hebben aan bevestiging en duidelijkheid.

Optimaliseer het oudercontact en verminder de werkdruk
Oké, het zal even een investering zijn in tijd, moeite en misschien wat geld (als je zaken uitbesteedt), maar samen kun je veel bereiken. Reduceer dagelijkse ad hoc vragen. Creëer meer helderheid! Dan heb je meer rust tijdens de haal- en brengmomenten! Wat levert klantbeleving in het onderwijs op? Lees hier verder.

Wil je starten met het optimaliseren van de klantbeleving in het onderwijs? Begin dan eens hier:

  • Breng in kaart hoe de online en offline communicatie nu geregeld is. Voelt de uitstraling als één geheel?
  • Leg vast welke contactmomenten er zijn gedurende het schooljaar. Loopt het gestroomlijnd? Is het gestandaardiseerd waar het kan? Wat mist er? Wat kun je doen om het nog completer te maken zodat je het ‘onnodige’ oudercontact kunt reduceren.
  • Inventariseer onder ouders en leerkrachten waar de bottlenecks en verbeterkansen zitten.
  • Maak een plan hoe je de klant (ouder) beleving kunt verbeteren. Wat moet er gebeuren? Wie zet je in?

Creëer een win-win situatie!
Ouders blij met de tijdige en duidelijke informatie. Leraren blij dat het oudercontact efficiënt verloopt en zij niet meer overvraagd worden😊.

Heb je behoefte aan concrete handvatten voor jouw situatie?
Wil je hulp in de vorm van advies, training of coaching? Of zie je de werkzaamheden zelf niet zitten doordat er intern geen tijd voor of kennis over is?
De Waarderingsfabriek neemt jouw zorgen over en helpt jou heel graag! Lees hier de referentie van een school en neem gerust contact op.

Gewaardeerd!